Archive | Sierpień 2016

Energie niskie,wysokie,pozytywne,negatywne a ataki energetyczne i metody ochrony